Fem tillväxtmarknader som är extra känsliga för räntehöjningar Foto: istockphoto

Fem tillväxtmarknader som är extra känsliga för räntehöjningar

Publicerad 2017-11-08 09:49:00

Tillväxtmarknader Turkiet är en av de marknader som kommer att påverkas mest negativt av en miljö med stigande räntor. Det konstaterar kreditratinginstitutet S&P.

Efter år av ultralåga räntor och frikostiga stimulanser har världens centralbanker börjat skifta om. Nu minskas stödköpen och i vissa fall har vi också sett räntehöjningar.

Stigande räntor är också något som kan påverka tillväxtmarknader negativt.  För det första så har många tillväxtmarknader lån i dollar. När de amerikanska räntorna stiger har dollarn en tendens att göra det också. För det andra så har investerare en tendens att ta hem kapital när räntorna stiger på hemmaplan.

Kreditratinginstitutet S&P har granskat vilka tillväxtmarknader som ligger mest illa till när räntorna höjs. Institiutet har tittat på en mängd variabler som till exempel balansräkning, andelen av statsskulden som är noterad i utländsk valuta samt tillväxtnivå.

Fem länder pekas ut som särskilt bräckliga, rapporterar CNBC. Det handlar om Turkiet, Argentina, Pakistan, Egypten och Qatar. Av dessa pekas Turkiet ut som extra utsatt eftersom landet hamnar i botten oavsett vilken variabel man tittar på.

När det gäller Qatar så har landet en urstark balansräkning även om de andra variablerna gör att landet hamnar på listan.

"Qatar har en svag position sett utifrån de flesta variablerna. Men när det gäller balansräkningen så slås Qatar endast av Saudiarabien. Man kan därför diskutera om Qatar borde finnas med på listan. Om vi skulle räkna bort Qatar så skulle istället Colombia ta plats bland de fem bräckliga”, skriver S&P:s Moritz Kraemer i rapporten som CNBC läst.

Magnus Gustavsson