"Höjd ribba för marshöjning - men inte uteslutet" Foto: istockphoto

"Höjd ribba för marshöjning - men inte uteslutet"

Publicerad 2016-01-27 22:42:00

Fed Sannolikheten för en amerikansk räntehöjning i mars har minskat. Men det är på intet sätt uteslutet. Det noteras i en rad analytikerkommentarer efter Feds räntebesked på onsdagskvällen.

Federal Reserves räntekommitté, FOMC, beskriver inte längre riskerna mot utsikterna som balanserade, och man säger sig inte längre vara "rimligt säker" på att inflationen på att inflationen kommer att stiga till 2 procent på medellång sikt.

Det antyder att sannolikheten för en räntehöjning i mars har minskat, men det är på intet sätt uteslutet. Inkommande data och utvecklingen på finansmarknaderna lär bli avgörande.

Det noteras i en rad analytikerkommentarer på Federal Reserves räntebesked på onsdagskvällen.

RDQ Economics noterar i ett kundbrev att Fed gav ett mer positivt budskap om arbetsmarknaden, men också en mer "nykter" beskrivning av konsumtion och investeringar. Inflationsbanan verkar ha sänkts på kort sikt beroende på lägre oljepriser, men Fed väntar ändå fortsatt att den når 2 procent på medellång sikt.

En större uppmärksamhet riktades mot den globala ekonomiska och finansiella utvecklingen, som ska "bevakas noga" och budskapet om riskerna ändrades från "balanserade" till "avvaktande", men budskapet om framtida räntejusteringar var oförändrat.

"Vi bedömer att offrandet av riskbalansvärderingen var nödvändig för att få alla med på tåget med bekräftande röster och ett beslut i mars avgörs baserat på arbetsmarknads- och inflationsutfall. Vi tror att ökningen i KPI i januari och ett solitt momentum för jobben de kommande månaderna, i kombination med ytterligare nedgång i arbetslösheten, kommer att leda till en ny räntehöjning med 25 punkter vid mötet den 15-16 mars", skriver RDQ-ekonomerna.

Bernd Weidensteiner, Commerzbank, noterar att Fed i uttalandet bekräftade vissa motvindar, men att de ändå som helhet behöll en relativt positiv bild av utsikterna för USA-ekonomin.

"Så här snart efter lift-off vill FOMC uppenbarligen inte tvingas ändra sin guidance. Därför, ytterligare räntehöjningar har inte tagits bort från bordet", skriver han.

Harm Bandholz, UniCredit, skriver att uttalandet lät något mer försiktigt jämfört med i december.

"Återigen verkar den största oron gälla de finansiella marknaderna snarare än inflationsutsikterna. Därmed, även om alla alternativ ligger på bordet, inklusive en höjning i mars, måste man erkänna att oddsen för en höjning vid det mötet har försämrats", skriver han.

Enligt Harm Bandholz antyder uttalandet att flera FOMC-ledamöter kommer att behöva se mer stödjande data om ekonomin och inflationen, och en återhämtning på finansmarknaderna, innan man är redo för nästa räntehöjning.

Johnny Bo Jakobsen, Nordea, skriver att Fed som väntat uttryckte oro för de ekonomiska utsikterna beroende på den senaste tidens marknadsturbulens, även om man inte utesluter en räntesänkning i mars.

"Men trots det, vi ändrar vår Fedprognos och flyttar nästa höjning från mars till juni. Vi ser också en långsammare höjningstakt än tidigare väntat", skriver han.

Johnny Bo Jakobsen konstaterar att måndagens tal från vice Fedchefen Stanley Fischer nu är nästa fokuspunkt, han får möjlighet att ge besked om hur oroad han är över den senaste tidens utveckling. Därtill kommer Fedchefen Janet Yellens anförande inför kongressen, den 10 februari, bli ett bra tillfälle att sända en klarare signal om vad som kan tänkas ske vid FOMC-mötet den 15-16 mars.

Direkt