Favoriten i skogen

Datum: 2007-10-04 10:33

Köp

SCA B

SCA är Veckans Affärers favorit bland skogsaktierna.

SCA ses som välpositionerat och bedöms ha värdefulla tillgångar. Bolaget ses dessutom ett av de minst valutakänsliga i sektorn, och med den nya ledningen väntas med säkerhet någon form av strukturaffärer. SCA bedöms också värdera upp sitt stora skogsinnehav, vilket kan stötta aktien. P/E-talen för i år och 2008 beräknas till 15 respektive 13.
Kurs då rekommendationen gavs:
119 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser