Fälls av lönsamhetsbristen

Datum: 2009-10-08 10:30

Sälj

Orexo

Marknadens förväntningar på lönsamhet för Orexo är enligt Veckans Affärer för stora och aktien säljrekommenderas.

Bioteknikbolagets väg mot lönsamhet har varit hårdare än väntat. Tidningen menar att risken för nyemission ökar.
Kurs då rekommendationen gavs:
44,4 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser