Fabege bättre än sektorn

Datum: 2005-09-16 15:23

Bättre än index

Fabege

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Fabege.

Fabege har nyligen avyttrat fastigheter som ligger utanför Fabeges kärnområden i Stockholm. Affären medför en reavinst om 35 miljoner kronor som redovisas i Q3 siffrorna. Fabege har påbörjat aktieåterköpsprogrammet vilket kommer att vara ett stöd för aktien enligt Carnegie. Carnegie tror även på ökande fastighetspriser i Stockholm. Fabege handlas för närvarande till P/CE(06e) om 12 gånger ch en direktavkastning på 5,2 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
137 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser