Fabege bättre än sektorn

Datum: 2005-12-07 11:05

Bättre än index

Fabege

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Fabege.

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Fabege. Fabege har avyttrat netto 8,5 miljarder kronor under 2005 så Carnegie förväntar sig en substantiell utdelning till aktieägarna. Aktien handlas till P/CE(06e) på 15,5 gånger med en ordinarie utdelning på 4,5 procent enligt Carnegie, och om en extrautdelning på 30 kronor per aktie antas samt en ordinarie utdelning på 6,50 kronor per aktie så skulle Fabege handlas till P/CE(06e) på 13,1 gånger med en avkastning på 6,2 procent. Tillkännages en extrautdelning skulle Carnegie inte bli förvånade om aktien handlades upp till 160 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
144 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser