Fabege bättre än index

Datum: 2006-09-11 16:39

Bättre än index

Fabege

Carnegie rekommenderar bättre än index för Fabege.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Fabege. Fabege har skrivit på ett avsiktsavtal om att avyttra fastigheter för 4 miljarder kronor till Klövern, vilket skulle resultera i en reavinst på 450 miljoner kronor. Som en del av betalningen ska Fabege få 46,5 miljoner aktier i Klövern och Fabege planerar inte att vara långsiktig ägare till de aktierna, enligt Carnegie. Affären höjer estimatet för vinst per aktie 2006 med 30 procent och sänker estimatet för 2007 med 20 procent, enligt Carnegie. Affären stärker Fabeges balansräkning ytterligare och därför förväntas antingen en extrautdelning eller större förvärv, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
152,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser