Få kursdrivare på kort sikt

Datum: 2009-12-14 10:21

Öka

SKF B

SKF

SKF höjde i fredags utsikterna avseende volymerna under fjärde kvartalet 2009 till -14-16 % från tidigare -16-19%, men Handelsbanken bedömer att marknaden redan förväntat sig detta. Bankens nya justerade prognos för det fjärde kvartalet uppgår till -14,2 % från tidigare -16,1 % och tror att omstruktureringskostnaderna kommer att uppgå till 310 MSEK, vilket är betydligt högre än vad konsensus räknar med. Däremot så är bankens prognos för EBIT exklusive omstruktureringar i linje med marknadens. På kort sikt räknar dem med att få se få kursdrivare och att marknadens fokus kommer att gå mer mot prispress och försäljningsmix. På längre sikt kvarstår dock den positiva synen på bolaget och därför upprepas Öka-rekommendationen.
Kurs då rekommendationen gavs:
121,35 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser