Få kursdrivare framöver

Datum: 2010-08-03 16:43

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets anser att den allmänna uppfattningen är att bolaget kommer att återuppta sitt återköpsprogram och banken tror inte att återköpet kommer att lyfta aktien. Återköpet beräknas uppgå till 5 % under 2010. Snusförsäljningen i USA var en besvikelse för andra kvartalet, då volymerna minskat med 22 %. Enligt data från AC Nielsen har den amerikanska snusmarknaden växt med 11,1 % medan Swedish Matchs andel minskat med 1,2 %. Detta visar på att premiumsegmentet (där SWMA inte opererar) fortsätter att slå lågprissegmentet (där SWMA opererar). Vid ett P/E-tal 2010e om 15-16x och ett EV/EBIT om 12-13x, anser banken att många av bolaget kvaliteter redan är inprisade i aktiekursen. Det verkar även dåligt med aktiedrivande nyheter på kort sikt. Rekommendationen är Sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
170,8 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser