Extrautdelning från Tethys Oil Foto: istockphoto

Extrautdelning från Tethys Oil

Publicerad 2018-02-13 08:03:00

Rapport Tethys Oils resultat steg under det fjärde kvartalet. Ledning konstaterar att oljebolaget står starkt och föreslår en extrautdelning genom inlösen. 

Tethys Oil redovisar ett rörelseresultat på ebitda-nivå på 19,7 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2017 (18,2).

Resultatet efter skatt blev 11 miljoner dollar för det (4,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:32 dollar (0:14).

Intäkterna uppgick till 30,1 miljoner dollar (28,5).

Extrautdelning genom inlösen

Styrelsen i oljebolaget Tethys Oil föreslår en ordinarie utdelning om 2:00 kronor per aktie samt en "extraordinär kapitalöverföring" om 4:00 kronor per aktie via inlösen.

Den ordinarie utdelningen, som låg på 1:00 krona per aktie föregående år, kommer att betalas ut i två omgångar: i maj respektive november 2018.

Utdelningsförslaget görs "mot bakgrund av Tethys Oils starka operativa och finansiella ställning" och extra utdelningen är "i enlighet med Tethys Oils långsiktiga kapitalstrukturmål", skriver bolagets vd Magnus Nordin i vd-ordet i rapporten.

Tethys hade en nettokassa på 42 miljoner dollar i slutet av det fjärde kvartalet.

Följ de aktuella aktierna här

Tethys Oil