Experten: Kraftig överreaktion på marknaden Foto: Pressbild

Experten: Kraftig överreaktion på marknaden

Publicerad 2016-01-14 12:50:00

Börsen Världens börser skakar betänkligt och läget i den kinesiska ekonomin är en starkt bidragande orsak. Men Jonas Olavi på Alfred Berg kallar det hela för en kraftig överreaktion. Finanshuset tror fortfarande på aktier och Europa och Japan tillhör favoriterna.

– Kina kollapsar definitivt inte. De kraftiga överreaktionerna på de finansiella marknaderna i början av året återspeglar inte politiken och utvecklingen i Kina, som infrastrukturellt är ganska ”färdigt”, säger han.

Olika lokala verksamheter i Kina är på god väg att ”komma ikapp” och regeringen fortsätter med sina stimulanser. Sänkt ränta underlättar för företagen att låna och parallellt med stimulanserna har olika regionala risker – ofta i form av lokala makthavare som bedrivit ”oaktsam politik – isolerats.

Sammantaget syftar all aktivitet till att underbygga en positiv syn på Kina. Det som gjordes ifjol får vi se effekterna av under 2016.

– Kina är ett land som växer med mellan 4-6,5 procent per år. Det är ganska bra i en värld som växer med 2,5 procent. Men det är viktigt att inta en försiktig hållning nu vid inledningen av året, säger Jonas Olavi.

Just nu har alla för hög risk, anser han. Bakgrunden är de snabba politiska förändringarna i världen, samt vad som följer i kölvattnet på de förändringar som beslutas av den amerikanska centralbanken Fed, som nu börjat höja räntan, medan andra håller kvar på nuvarande nivå.

– Vi får leva med den här volatiliteten då Fed behöver höja räntan för att åter kunna använda räntevapnet för att styra ekonomin.

Allokeringsmässigt intar Alfred Berg en neutral hållning när det gäller aktier och räntor.

– När det gäller tillgångsslaget aktier överviktar vi Europa och Japan, och förhåller oss neutralal till USA och underviktar tillväxtmarknader.

Alfred Berg förhåller sig också neutralt till Norden, men inom Norden är man mer positiv till Sverige än till Norge.

När det gäller räntor satsar Alfred Berg både på high yield och investment grade kontra statsobligationer.

Brexit istället för Grexit

Av fjolårets stora frågor som pressat marknaderna är det tillfälligt tyst om Grexit, Greklands eventuella utträde ur Eurozonen. I stället har faran för Brexit börjat ventileras. Om Storbritannien lämnar EU blir det värre, men oavsett hur det blir lär Grexit återkomma i sinom tid.

– Grekland kan aldrig få fart på ekonomin i den takt som krävs för att landet ska komma i balans med de mycket stora befintliga skulderna, säger Jonas Olavi.

Ryssland ett orosmoln

Ryssland förblir dock ett orosmoln under hela året och får fortsatt lida under sanktionerna. Putin har precis beordrat myndigheterna att dra ner budgetarna under året med 10 procent. Lägg till det mycket låga oljepriset.

– Ryssland är helt klart i recession, men det finns en brasklapp för den som är intresserad av att köpa riskaktier. Det är om Trump blir president i USA, eller om det händer någonting i Ukraina som innebär att en del av sanktionerna lyfts bort, säger Jonas Olavi.

Även oljepriset kan förändra läget om priset vänder upp. Jonas Olavi säger att den ryska medelklassen är en mycket intressant marknad för många bolag, och att det finns många ryska bolag som går bra till mycket låga värderingar.

– Skulle jag köpa bara en enda fond just nu, så skulle det bli en Europafond, kanske till och med en småbolagsfond, skämtar Jonas Olavi och tillägger att han dock har lite högre krav på riskspridning än så.

Skämtet illustrerar ändå det grundläggande temat i analysen från Alfred Berg: en neutral hållning mellan aktier och räntor, samt en mer positiv inställning till både Europa och Japan när det gäller aktiemarknaderna.

Christer Fälldin