Europolitan allt bättre

Datum: 2001-09-12 00:42

Hagströmer & Qviberg upprepar sin köprekommendation på Europolitan.

Europolitan som nyligen meddelade att deras totala investering för UMTS i Sverige kommer att uppgå till omkring tio miljarder kronor, vilket är lägre än vad H&Q tidigare räknat med. Mäklarfirman spår att ytterligare kostnadssänkningar för 3G-utbyggnaden kan komma, vilket också kommer att vara positivt. Mäklarfirman spår att Europolitan kommer att utvecklas väl och upprepar därför sin köprekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
45 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser