Europa spås bli årets bästa aktiemarknad Foto: Istockphoto

Europa spås bli årets bästa aktiemarknad

Publicerad 2014-03-10 12:50:00

Placeringar Låga värderingar, positiva tillväxttal och förväntade vinstökningar. Det får Söderberg & Partners att tro stenhårt på europeiska aktier.

Rådgivningsföretaget Söderberg & Partners utser Europa till årets aktiemarknad i en färsk analys. Med det menas att börserna i Europa bedöms ha störst potential till värdeökning under året.

Det är också den enda regionen som får det högsta gröna betyget. Trots en fortsatt svag tillväxt i regionen verkar investerarna nu ha tagit fasta på de förbättringar som sker inom regionen, enligt analysen. De akuta hoten för ett eurosammanbrott ser ut att vara undanröjda. 

 – Vi ser små, små steg åt rätt håll samtidigt som aktiemarknaden i Europa är mer attraktivt värderad jämfört med andra, säger Fredrik Strömberg, analytiker på Söderberg & Partners.

Svag men positiv tillväxt

Inte bara dragloket Tyskland, utan även Frankrike, Italien och Spanien visar positiva tillväxttal. Utanför eurozonen konstateras tydliga förbättringar i Storbritanniens ekonomi. 

Med hänvisning till en starkare konjunktur som redan märks i inköpschefsindex tror Söderberg & Partners att 2014 kan bli året då börsen äntligen kan få stöd av stigande vinster bland börsbolagen.

25 procent lägre vinster

Vinsterna i börsbolagen har fortfarande inte återhämtat sig från finanskrisen, utan ligger 25 procent lägre än under toppnivåerna under 2007, enligt analysen.

– Vi har förhoppningar om att 2014 och 2015 verkligen visar stigande vinster. Det här är något som måste realiseras, annars tror vi att det kommer bli en betydligt svagare utveckling under året, säger Fredrik Strömberg.

Mellanbetyg för Sverige

Sverige, Östeuropa, Nordamerika och Asien får gult betyg, vilket är mellanbetyget på den tregradiga skalan. Den enda regionen som får det lägsta röda betyget är Sydamerika där obalanser i ekonomierna väntas sätta stopp för börsen. Oroshärden Ryssland undviks på grund av den höga risken. 

– Förutsättningarna för aktiemarknaden generellt är ganska goda. Vi ser flöden in, men vi ser också att värderingsstödet inte är lika starkt som det har varit tidigare. Vi har sänkt våra förväntningar på avkastningen för den globala aktiemarknaden och den svenska aktiemarknaden.

Joakim Petersson

Söderberg & Partners , Fredrik Strömberg