Ett riktigt fynd

Datum: 2007-11-29 11:01

Lundbergs fastighetsbolag Hufvudstaden är ett riktigt fynd, enligt Veckans Affärer.

Bolaget handlas enligt Veckans Affärers beräkningar till en substansrabatt på närmare 25 procent. Hyresnivåerna i A-lägena har fortfarande en bit kvar till millennieskiftets toppnivåer. Baserat på en helårsvinst på 8 kr per aktie, räknat som nettoresultat inklusive värdeförändringar i fastighetsbeståndet, handlas Hufvudstaden till ett p/e-tal på knappt 7. Det skriver VA, som menar att det inte är dyrt för ett kvalitetsbolag med solid finansiell ställning.
Kurs då rekommendationen gavs:
57,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser