Ett potentiellt fynd

Datum: 2005-10-10 15:53

Veckans Affärer ser potential i JLT.

IT-bolaget handlas till P/E-talet 17 baserat på Veckans Affärers vinstprognos, vilket bedöms göra aktien till ett fynd om JLT lyckas hålla fast vid en snabb tillväxt.
Kurs då rekommendationen gavs:
8,525 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser