Ett oljebolag att sälja

Datum: 2007-03-22 11:01

Lundin Petroleum är en alldeles för osäker placering, anser Veckans Affärer och rekommenderar sälj.

En dollar högre oljepris gör så att vinsten stiger med 35 miljoner kr och tvärtom. Tidningen anser att bolagets prognoser är för optimistiska och att en hög riskpremie inte syns i värderingen. Risken bedöms vara nuvarande begränsade oljereserver, att det är viktigt att årets borrningar i Ryssland och Sudan blir lyckade. Tidningen spår en vinst per aktie på 4,10 kr 2007 och 4,40 kr år 2008, vilket ger P/E-talen 18 respektive 16.
Kurs då rekommendationen gavs:
78,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser