"Ett mycket starkt köpcase"

Datum: 2016-05-20 11:30

STOCKHOLM (Direkt) Avanza är ett mycket starkt långsiktigt köp-case, skriver SEB i en analys på fredagen och upprepar köp av nätmäklaren med en riktkurs på 420 kronor.

Skulle nuvarande tillväxt hålla i sig fram till 2030, alltså 14 år framåt i tiden, ligger nuvarande aktiekurs 1,5 gånger det årets vinst.

"Kortsiktigt är Avanzas aktiekurs beroende av aktiemarknadens utveckling då det påverkar det förvaltade kapitalet och kundaktiviteten. På lång sikt ska dock Avanzas ständigt ökade kundbas och den demografiska förändringen leda till en substantiell ökning av det förvaltade kapitalet och i sin tur vinsten", framhåller SEB.

En fortsatt genomsnittlig kundtillväxt om 11,8 procent per år fram till 2030 ses av banken som "trolig". I kombination med att nuvarande 20- till 29-åringar under perioden väntas fyrfaldiga sina sparkapital, bedöms nätmäklarens andel av den totala svenska sparkapitalmarknaden ha ökat till 13 procent år 2030, från dagens 3 procent, enligt analysen.

Kurs då rekommendationen gavs:
312 kr
Riktkurs:
420 kr

Rekommendation från: SEB Equities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser