Ett lottsedel i rysk skog

Datum: 2009-09-25 20:29

Stockpicker ser Rusforest som en tämligen spännande lottsedel och rekommendationen blir ett spekulativt köp.

Vägen till rörelsevinst ser enligt analysbladet ut att vara lång för Rusforest och utmaningarna är många. Risken i placeringen som sådan bedöms därför vara tämligen hög. Idag är det knappt någon som nämner aktien och det är i regel då som man får bästa möjliga investeringsläge. Dagens aktiekurs som innebär att man köper in sig till en substansrabatt på cirka 50 procent anses vara klart aptitlig även om den i sig inte skyddar mot eventuella kursnedgångar. Det skriver Stockpicker, som menar att förutsatt att skogsbolaget på sikt hittar till vinstspåret kan aktien nå avsevärt högre kursnivåer. En kursdubbling på några års sikt ses som långt ifrån omöjligt.
Kurs då rekommendationen gavs:
18 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser