Ett lockande investeringscase

Datum: 2008-01-24 11:29

Ett defensivt tillväxtbolag i turnroundläge, kan det bli ett mer lockande investeringscase i dessa oroliga börstider? Det frågar sig Veckans Affärer.

Orderingången bedöms visa att försäljningen i egen regi börjar ta fart på allvar. Tidningen räknar med uppemot 12–13 procents vinstmarginal under de kommande åren. Årets P/E-tal är 27. Det gör att VA kan räkna hem aktien upp till 80 kr. Veckans Affärer spår att det kan lossna ordentligt för Sectra de kommande åren och rekommenderar köp. Tidningen påpekar dock att aktien är en högriskplacering då konkurrensen är tuff från de internationella medicinteknikkoncernerna.
Kurs då rekommendationen gavs:
56,5 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser