Ett långsiktigt bra köp

Datum: 2008-03-27 10:53

Veckans Affärer menar att Elanders är ett lågt värderat tillväxtbolag med stabila finanser. Aktien bedöms vara ett långsiktigt bra köp.

Fler lönsamma förvärv kan enligt tidningen lyfta bolaget framöver. Årets p/e-tal beräknas till 9. VA:s kassaflödesmodell indikerar en riktkurs på drygt 200 kr, givet att bolaget klarar att växa med 10 procent de kommande två åren och det med något lägre marginal än i dag.
Kurs då rekommendationen gavs:
123,625 kr
Riktkurs:
200 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser