Ett köpvärt tillväxtbolag

Datum: 2008-05-19 11:46

Börsveckan hävdar att B&B Tools är ett köpvärt och fint tillväxtbolag med stabil vinstgenerering.

Teknikgrossistens totalomsättning spås bli kring 11 miljarder för hela räkenskapsåret 2008/2009. Med en bibehållen rörelsemarginal på 7,5 procent ger det 18,5 kr i vinst per aktie, eller p/e 10 justerat för nettoskulden på 1,75 miljarder kronor och efter schablonmässig skatt. Börsveckan anser att värderingen tar bra med höjd för riskerna kring den vikande konjunkturen.
Kurs då rekommendationen gavs:
179,5 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser