Ett köpläge

Datum: 2008-08-11 09:41

Börsveckan ser ett köpläge i Tele2.

Strategin att sälja svagpresterande verksamheter och fokusera på lönsamhet spås vara på väg att bära frukt. Exponeringen mot öst bedöms borga för god tillväxt samtidigt som Nordenverksamheten tryggar bolagets kassaflöden. Börsveckan rekommenderar köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
109,625 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser