Ett intressant köpläge

Datum: 2009-08-27 19:16

Stockpicker köper in Micro Systemation till referensportföljen.

Stockpicker ser ett intressant köpläge i IT-bolaget, inte minst som värderingen inte förefaller vara särskilt ansträngd. Bolaget växer, har stark balansräkning och förfogar dessutom över en nettokassa på nära 35 miljoner kr, skriver Stockpicker.
Kurs då rekommendationen gavs:
0 kr
Riktkurs:
15 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser