Ett inte helt säkert köp

Datum: 2004-06-01 20:38

Veckans Affärer ger säkerhetsbolaget Securitas en köprekommendation, men inte utan reservationer.

Efter en period med många problem, varav några ej är lösta, är bedömningen att det trots allt finns potential i aktien. Tidningen skriver dock att bolaget signalerar att det kan ta lång tid att komma till rätta med problemen i USA. Securitas värdering har dock kommit ned rejält och det uppges fortfarande finnas mycket kvar att göra på förvärvssidan, inte minst inom larmdelen. VA räknar dock inte med någon hög tillväxt för bolaget vare sig i år eller under 2005. Det anses dessutom vara tveksamt om Securitas verkligen kommer att nå sitt organiska tillväxtmål på längre sikt. P/E-talen beräknas till 27 och 13 på årets respektive 2005 års vinster.
Kurs då rekommendationen gavs:
91,875 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser