Ett guldläge

Datum: 2008-03-10 11:06

Börsveckan tror på en vändning i Studsvik.

Kärnteknikbolaget verkar på en marknad med goda framtidsutsikter och siktar på att dubbla tillväxten. Om marginalen förbättras till 2006 års nivå kommer vinsten per aktie landa på 6,5 kr justerat för nettoskulden på 140 miljoner kr, vilket ger p/e 17. Det hävdar Börsveckan, som tror på Studsviks affärsidé och ser ett köpläge till dagens nivåer.
Kurs då rekommendationen gavs:
111,5 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser