Ett gruvbolag för långsiktiga

Datum: 2005-08-29 12:02

Börsveckan menar att Lundin Mining kan passa som långsiktig högriskaktie i den flesta portföljer.

Årets P/E-tal beräknas till höga 32, men utsikterna för zinkpriser ses som fina och prospekteringen beskrivs som lovande. Börsveckan tycker även att Lundin Minings balansräkning är stark och ser en bra chans till nya förvärv. Dessa faktorer anses väga tyngre än den höga värderingen, även om köp rekommenderas främst på sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
78,25 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser