Ett fynd som kan dubblas i värde

Datum: 2004-08-08 23:24

Börsveckan skriver att nya fastighetsbolaget Sagax framstår som ett fynd.

Bolagets prognos är ett proformaresultat på 17 miljoner kr. Men Börsveckan menar att det verkar vara en grov underskattning av vinstförmågan och spår istället 40 miljoner kr per år. Det motsvarar 36 öre per aktie, vilket ger ett P/E-tal på relativt billiga 5-6. Därmed är Sagax ett fynd som kan fördubblas i värde inom några år, enligt Börsveckan, som köper in aktien till modellportföljen.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,93 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser