Ett förstaval inom verkstad

Datum: 2011-01-10 10:56

Övervikt

Alfa Laval

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Morgan Stanley höjer rekommendationen för Alfa Laval till övervikt från tidigare jämvikt. Riktkursen höjs till 185 kronor från tidigare 120 kronor.

Det framgår av en analys daterad den 10 januari.

"Alfa Laval är nu vårt förstaval inom verkstad med över 30 procents uppsida till den nya riktkursen 185 kronor", skriver Morgan Stanley.

Investmentbanken tycker att konsensus är överdrivet försiktig vad gäller tillväxten inom marinsegmentet och Alfa Lavals värdering ser alltmer attraktiv ut. Slutmarknader motsvarande 70 procent av Alfa Lavals intäkter står inför en brant tillväxtutveckling, enligt Morgan Stanleys uppskattningar.

"Med tanke på att koncernens intäktsvolymer fortsatt befinner sig på bottennivåer, finns det i Alfa Laval orealiserade tillväxtmöjligheter i och med att utsikterna för bolagets slutmarknader förbättras", skriver Morgan Stanley.

Mot bakgrund av Alfa Lavals sencykliska profil tror banken att återhämtningen i bolagets intäkter i huvudsak kommer att ske under 2012.

Sammantaget tror Morgan Stanley att Alfa Lavals rörelsemarginal kommer att nå en ny rekordnivå under 2012. Förutsättningarna för detta kommer att bli allt tydligare under 2011 då en skarp återhämtning i orderingången är att vänta. Dessutom tror banken på lönsamhetsstöd i form av kostnadsbesparingar.

Alfa Laval stängde på 139:40 kronor på måndagen.
Kurs då rekommendationen gavs:
139,4 kr
Riktkurs:
185 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser