Ett fint köpläge

Datum: 2008-08-04 09:30

Köp

SKF B

Börsveckan ser ett fint köpläge i SKF för den som har en investeringshorisont på 1-2 år.

Ledningens skicklighet i att höja priserna får tidningen att tro på ett positivt andra halvår 2008. P/e-talen på 9,3 räknat på innevarande års vinstprognos (11 kronor per aktie) och 9 räknat på prognosen för 2009 bedöms vara lågt.
Kurs då rekommendationen gavs:
99,875 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser