Ett bra köptillfälle

Datum: 2007-08-21 23:23

Affärsvärlden bedömer att det råder ett bra köptillfälle i Nokia.

Bolaget har ökat försäljningen med 20-25 procent per år de senaste två åren med bibehållen eller ökande vinstmarginal. Försäljningen håller kanske inte samma ökningstakt framöver, skriver tidningen, som dock menar att 10-15 procent per år är rimligt att räkna med samtidigt som marginalerna kan bibehållas kring 13 procent. Det ger ett p/e-tal kring 15-16 för de kommande åren. Affärsvärlden anser att det inte är dyrt för en stabil marknadsetta.
Kurs då rekommendationen gavs:
206,625 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser