Ett bra köp på sikt

Datum: 2008-09-12 09:43

Tidningen Aktiespararen anser att SSAB är ett bra köp för den långsiktige.

En rimlig värdering av SSAB bedöms ligga kring 10 gånger vinsten, vilken spås bli 22 kr per aktie i år. Tidningen bedömer att marknaden kraftigt underskattar stålbolagets framtidsutsikter.
Kurs då rekommendationen gavs:
120 kr
Riktkurs:
220 kr

Rekommendation från: Aktiespararen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser