Ett bra köp

Datum: 2008-11-10 10:39

DI menar att det finns flera anledningar till att G&L Beijer är ett bra köp när konjunkturen bromsar in.

Tillsammans med den låga värderingen bedöms stora synergichanser, lägre risk och fortsatt stora förvärvsmöjligheter göra så att G&L Beijer har framtiden i egna händer. Med hänsyn till bolagets låga nettoskuld betalas aktien inklusive Carrier till 7 gånger rörelseresultatet de senaste tolv månaderna.
Kurs då rekommendationen gavs:
137 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser