Ett billigt tillväxtbygge

Datum: 2008-08-28 09:49

Veckans Affärer gillar Bringwell, som tidningen menar är ett billigt tillväxtbygge som kassaflödesvärderingen värderar till ca 4 kr per aktie, en potential på väl över 50 procent.

Bringwell tänker ta en tredjedel av den nordiska hälsokostmarknad genom uppköp och nya distributionsavtal. Hälsobolaget beskrivs som ett finansiellt starkt och lågt prissatt tillväxtbygge som numera är Norgeetta. Fler egna produkter, ökad försäljning i Norge och synergieffekter spås lyfta marginalerna. Aktien handlas till 12,5 gånger årets vinst, men värderingen sjunker till 6 gånger nästa års resultat.
Kurs då rekommendationen gavs:
2,65 kr
Riktkurs:
4 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser