ETF Securities: Ballong – inte bubbla Foto: istockphoto

ETF Securities: Ballong – inte bubbla

Publicerad 2017-09-12 10:00:00

Outlook Dollarn, pundet och industriella metaller kommer att stärkas i takt med att luften går ur den globala tillgångsballongen. Det anser ETF Secutities analyschef James Butterfill.

Han har skrivit ETF Securities uppdaterade Outlook för september som publiceras under tisdagen.

En av huvudpunkterna i den nya Outlooken är att de upptrissade obligationspriserna successivt sjunker, men de kommer inte att rasa. En annan viktig faktor är att dollarn reser sig efter sommarens långa utförslöpa. Även det brittiska pundet stärks.

– Utöver detta finns en potential för både industriella metaller och guld under hösten, säger James Butterfill som också tror på en uppsida för europeiska aktier.

ETF Securities, som är en av världens ledande oberoende leverantörer av börshandlade produkter, menar att då den globala återhämtningen fortsätter, trappas gradvis prisboomen på obligationer ned. Prisökningarna har drivits på av centralbankernas politiska beslut och tillgångsköp.

Köp av tillgångar från centralbanker har pågått under flera år, vilket har eldat på historiskt höga aktiekurser, låga obligationsräntor och minimal volatilitet. Effekten har blivit att investerarna successivt blivit allt räddare för att tillgångsbubblan ska spricka.

Luften går långsamt ur

James Butterfill tror att nedgången kommer, men att den sker under mer ordnade former.

– Det är ingen bubbla och det blir ingen krasch, utan det är snarare en ballong som successivt töms på luft över tid. En bubbla innebär att det finns risk för att den spricker, medan ballongen sakta töms på luft, säger han.

Gradvis höjning av räntorna

Han tror att räntorna snart börjar höjas, men att det sker i en långsam takt för att undvika volatila svängningar på marknaden. Även situationen kring Koreahalvön kan innebära en risk för en kris, men James Butterfill tror att risken inte är stor, och att retoriken kanske egentligen är Kim Jong-Uns egen överlevnadsstrategi.

– Även om vi står inför stigande löner och inflation, är centralbankerna medvetna om problemen som volatilitet skapar och hur instabilitet på marknaden påverkar jobb och investeringar. I detta sammanhang ser vi möjligheter i ett antal tillgångsklasser, såsom valutor, europeiska aktier och industriella metaller.

Pundet är nu ned 25 procent sedan brexit, vilket återspeglar marknadens skepsis för vad som händer om det blir en hård brexit. Det negativa sentimentet har gradvis lindrats och James Butterfill säger att man måste ha insikter om europeisk politik för att förstå den pragmatism som styrt hur Europa behandlat Storbritannien efter brexit-beskedet.

– Osäkerheten kring brexit-förhandlingarna kommer att överskugga Bank of Englands ökande vilja att strama åt policys för en relativt stabil inhemsk ekonomi. I den utsträckning överläggningarna kommer ge en viss klarhet kring ett konstruktivt ekonomiskt resultat för både Storbritannien och EU, anser vi att pundet har en möjlig uppsida, särskilt mot euron. Stigande realräntor och lägre volatilitet bör stödja pundet, säger James Butterfill.

Guld toppar på 1400

Just nu befinner sig guldet strax över 1330 dollar per uns, men det rimliga värdet borde vara 1260, enligt James Butterfill. Om det blir ett bull-scenario toppar guldet kring 1400, tror han.

– Vi förväntar oss en försiktighet från Fed gällande policys, särskilt då inflationen ser ut att ha avtagit på kort sikt. Men vi ser fortsatt växande efterfrågan på råvaror, särskilt inom gruvindustrin. Vi ser därför industriella metaller som den mest attraktiva subsektorn inom råvaror.

Christer Fälldin