Erik Penser FK rekommenderar Köp

Datum: 2010-03-09 15:30

Efter

Efter bolagets Q409-rapport behåller Erik Penser FK sin Köprekommendation för investmentbolaget. Riktkursen sätts till 32 kronor. Fondkommissionären anser att Carnegie, som är Bures största innehav och representerar 31 % av substansvärdet, tillskrivs ett för lågt värde givet Bures aktiekurs. AcadeMedia som står för 7 % av portföljens substansvärde är fortsatt en attraktiv investering. Erik Penser FK har en Köprekommendation och en riktkurs på 175 kronor för AcadeMedias aktie, vilket innebär en uppsida om 28 %. Det justerade substansvärdet för Bures aktie är 35 kronor per aktie men anser att en substansrabatt på 10 % är motiverad då en tredjedel av Bures tillgångar är noterade.
Kurs då rekommendationen gavs:
26 kr
Riktkurs:
32 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser