Ericsson "som index"

Datum: 2002-07-22 10:39

Som index

Ericsson B

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers rekommenderar sina kunder att vänta med Ericsson och rekommendationen ”som index” upprepas.

Trots att Ericssons rapport var något bättre än väntat så anser inte Lehman Brothers att helhetsbilden är bra. Lehman poängterar att marginalerna var bättre än väntat och att det är positivt att Ericsson kan göra break even vid en omsättning på endast 120 miljarder kronor. I år spås en förlust på sju cent per aktie och nästa år väntas förlusten minska till fem cent. På kort sikt ser banken svårigheter för Ericsson men på längre sikt är potentialen intakt.
Kurs då rekommendationen gavs:
11,9 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser