Ericsson ”sämre än index”

Datum: 2003-06-02 08:48

Sämre än index

Ericsson B

Den amerikanska investmentbanken Salomon Smith Barney spår att Ericsson kommer att utvecklas sämre än index.

Sett till sektorn som helhet anser banken att risken är hög i Ericsson. Banken sänker sina estimat och spår nu först att Ericsson klarar av att visa vinst 2005. Investmentbanken bedömer att Ericsson kommer att ta marknadsandelar då W-CDMA-nätverk blir en viktigare del av omsättningsmixen. Vidare menar banken att Ericsson har en svag balansräkning.
Kurs då rekommendationen gavs:
7,9 kr

Rekommendation från: Salomon Smith Barney

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser