Ericsson sämre än index

Datum: 2006-07-13 10:01

Sämre än index

Ericsson B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Ericsson.

Carnegie behåller rekommendationen sämre än index för Ericsson. Försäljningen förväntas minska med 9 procent kvartal till kvartal under tredje kvartalet på grund av starkare säsongseffekter än normalt då den substantiella försäljningen i USA och Australien urholkas i takt med den försvagande US dollarn, enligt Carnegie. Ericsson förväntas också revidera marknadsprognosen om en försiktig tillväxt under 2006 eftersom marknaden hittills i år minskat och ingenting tyder på en stärkning under andra halvåret, enligt Carnegie. Dessutom förväntas rörelsemarginalen komma under press innan omstruktureringsåtgärder får effekt, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
22,3 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser