Ericsson övervärderat

Datum: 2004-02-11 09:54

Hur man än ser på Ericsson-aktien så är den enda slutsatsen som finns enligt Affärsvärlden att sälja.

Kurser över 19 kr bygger på osannolika förhoppningar om framtida tillväxt och lönsamhet. För att bolaget ska nå det mycket höga P/E-talet 19 efter skatt för 2005 ska Ericsson tjäna 1 kr per aktie. För att nå dit måste rörelsemarginalen ligga på 15 procent för helåret samtidigt som försäljningen ökar 10 procent i år och 13 procent nästa år, skriver tidningen. Det bedöms vara extremt svårt. På kortare sikt spås kursen ändå kunna fortsätta uppåt via den positiva trenden som finns kring hela telekomsektorn, men på lite längre sikt ser Ericsson-aktien övervärderad ut, enligt Affärsvärlden.
Kurs då rekommendationen gavs:
20,85 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser