Ericsson mot storvinst

Datum: 2004-02-16 11:01

Neutral

Ericsson B

Human Securities menar att Ericsson är fullvärderat trots att storvinsten är på väg.

Fondkommissionären spår i sin tidning Börsinsikt att vinsten i år blir ca 7 miljarder kr inklusive omstruktureringskostnader på drygt 9 miljarder kr. Under 2005 spås vinsten före skatt bli ca 18 miljarder kr, vilket ger ett P/E-tal på knappt 18. Långsiktigt spås en rörelsemarginal på 12,5 procent och en tillväxt på 6-7 procent. Aktien blir därmed värd 19 kr, vilket innebär att nuvarande kurs gör Ericsson fullvärderat.
Kurs då rekommendationen gavs:
19,85 kr
Riktkurs:
19 kr

Rekommendation från: Human Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser