Ericsson mot 25 kronor

Datum: 2004-04-27 10:11

Bättre än index

Ericsson B

Goldman Sachs spår att Ericsson kommer att utvecklas ”bättre än index”.

Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs höjer sina estimat på Ericsson efter förra veckans rapport. Banken höjer vinstprognosen för 2004 från 0,93 kronor per aktie till 1,10 kronor per aktie. Vinstprognosen för 2005 höjs från 1,12 kronor per aktie till 1,30 kronor per aktie. Den starka efterfrågan på GSM-system i utvecklingsländer och den accelerande efterfrågan på 3G-system i Europa gör att Ericsson kan komma att överträffa förväntningarna framöver, menar banken. Investmentbanken anser att en tillväxt på 5-9 procent kan fortsätta genom 2006 genom fortsatt tillväxt inom 3G och WCDMA-utbyggnad i Kina och USA. Riktkursen sätts till 25 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
22,05 kr
Riktkurs:
25 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser