Ericsson kan lyfta

Datum: 2003-02-10 11:41

Veckans Affärer menar att Ericssons aktie kan gå upp en till två kronor på någon månads sikt.

I samband med bokslutet pressades Ericsson-aktien rejält. Därför behöver negativa nyheter inte få så stor effekt på aktiekursen under den närmaste tiden. Det skriver VA, som menar att oväntade positiva händelser som ett snabbt avgörande i Irak och signaler om ökade beställningar från operatörerna kan ge aktien en rejäl skjuts uppåt. En uppgång med 1 till 2 kronor på någon månads sikt bedöms som fullt realistisk. Rekommendationen för den som är spekulativt lagd är följaktligen köp. Tidningen anser dock att det gäller att kliva av i tid. En utdragen Irakkonflikt, fortsatt negativa marknadssignaler och osäkerhet om bolagets finansiella ställning kan sänka aktien på nytt. Veckans Affärer spår att Ericsson når ungefär nollresultat under 2004, men en normalvinst motsvarande 50-60 öre per aktie antas nås först om 4-5 år. Det betyder att dagens aktiekurs nätt och jämnt går att motivera.
Kurs då rekommendationen gavs:
6,35 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser