Ericsson bra basaktie

Datum: 2006-05-01 19:56

Börsveckan menar att Ericsson är ett bra ankare i en aktieportfölj.

Saker som bedöms tala för bolaget är ljusa tillväxtutsikter, den urstarka marknadspositionen och aktievärderingen. Årets P/E-tal är 16,6 och baserat på 2007 års förväntade vinst är vinstmultipeln 14,9. Börsveckan påpekar dock att Ericsson inte är något klipp, men en bra basaktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,15 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser