Ericsson bättre än sektorn

Datum: 2005-12-08 14:03

Bättre än index

Ericsson B

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Ericsson.

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Ericsson. Ericsson har vunnit ett andra stort servicekontrakt med 3 och baserat på den information som kommit ut kan kontraktet vara värt 35 miljarder kronor över sju år enligt Carnegie. Service verksamheten är den klara långsiktiga tillväxtmotorn i Ericsson eftersom försäljning av nätverksutrustning är cykliskt, och även om rörelsemarginalen är lägre än för nätverksutrustning så är stabiliteten högre och kräver mindre rörelsekapital vilket borde resultera i att avkastning på sysselsatt kapital blir ungefär densamma anser Carnegie. Carnegie höjer vinst per aktie esatimaten med 1-2 procent för 2006-2007 till följd av kontraktet.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,9 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser