Ericsson bättre än index

Datum: 2005-12-08 14:08

Bättre än index

Ericsson B

Fischer Partners rekommenderar bättre än index för Ericsson.

Fischer Partners rekommenderar bättre än index för Ericsson och höjer riktkursen till 32 kronor från 30 kronor efter tillkännagivandet av servicekontraktet med mobiloperatören 3 i Storbritannien. Kontraktet kan vara värt så mycket som 25-30 miljarder kronor över de kommande sju åren anser Fischer. Av speciellt intresse är att Ericsson tidigare inte är leverantör av utrustning till 3 i Storbritannien varför det kan antas att Ericsson framöver kommer leverera en stor del av kommande investeringar i utrustning, på bekostnad av de tidigare leverantörerna Nokia och Siemens, anser Fischer. Vinst per aktie förväntas bli 1,45 kronor för 2005 och 1,66 kronor för 2006.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,9 kr
Riktkurs:
32 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser