EPS höjs med 59 % efter förvärv

Datum: 2010-03-29 15:24

Förvärvet

Förvärvet av delar av Dantherm’s Filtrations verksamhet kommer att öka Nedermans omsättning med knappt det dubbla. Dantherms produkter komplimenterar Nedermans produktutbud bra och det bör finnas stor potential till vidare synergier, speciellt inom försäljning. Handelsbanken höjer 2012e EPS med 59 % efter att förvärvet inkluderats i bankens beräkningar. Medan förvärvet medför potential så ökar det även risken. Både Nederman och den förvärvade verksamheten har problem för närvarande, så ledningen måste nu vända två verksamheter. Den finansiella informationen om den förvärvade enheten är begränsad, vilket gör att bolagets synbarhet har minskats. Handelsbanken menar på att förvärvet är strategiskt motiverat och tycker även att priset som gavs var attraktivt. Även om risken ökar, så hävdar banken att risken i förhållande till den förväntade avkastningen har förbättrats sedan förvärvet. Riktkursen höjs till 95 kronor från tidigare 70 kronor och rekommendationen höjs till Öka från Minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
80,75 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser