Eniros intäkter rasar Foto: Bezav Mahmod / TT-SvD

Eniros intäkter rasar

Publicerad 2018-02-09 08:48:00

Rapport Sök- och annonsbolaget Eniros rörelseintäkter föll kraftigt under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var dessutom negativt.

Eniros rapporterade ebitda-resultat blev 33 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (72).

Justerat för engångsposter uppgick ebitda till 51 miljoner kronor (77).

Rörelseresultatet var -9 miljoner kronor (25) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 miljoner kronor (75).

Rörelseintäkterna uppgick till 374 miljoner kronor för perioden (479), en minskning med 22 procent.

Ska minska kostnaderna

Eniro har sjösatt ett åtgärdsprogram som beräknas minska kostnaderna med mer än 100 miljoner kronor under 2018 jämfört med 2017.

Åtgärdsprogrammet har "till största delen" genomförts under december, skriver bolaget.

Eniros ebitda-resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 243 miljoner kronor helåret 2017, en minskning med 197 miljoner kronor från året innan.

Följ de aktuella aktierna här

Eniro