Enea fortsatt tråkigt

Datum: 2001-02-07 11:13

Sälj

Enea

Eneas rapport kom in linje med Hagströmer & Qvibergs förväntningar, men det räcker inte för att ändra på mäklarfirmans negativa syn på bolaget.

Eneas programvara OSE hade en skral utveckling under perioden. I Europa uppvisade OSE en nolltillväxt jämfört med året innan. Marknaden i USA växte däremot med 129 procent, vilket dock var lägre än under 1999. Hagströmer & Qviberg anser att konsultdelen med Realtime och Teksci hade en stark utveckling under det gångna året. Mäklarfirman upprepar sin säljrekommendation och anser att aktien är högt värderad.
Kurs då rekommendationen gavs:
20,6 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser