Enea ett bra köp

Datum: 2001-03-12 14:33

Köp

Enea

Remium Securities anser att den senaste tidens nedgång för Enea skapat ett köptillfälle.

Enligt Remium har kursen fått allt för mycket stryk sedan bolaget höjt prognoserna i onödan efter att förra årets tredje kvartal varit mycket starkt. Detta har nu lett till att marknaden för tillfället har svagt förtroende för bolaget. Enligt Remium kan det dock dröja till dess att rapporten för första kvartalet är presenterat innan marknaden överger sin skepsis mot bolaget. Totalt sett väntas helåret bli bra för bolaget. Riktkursen sätts till 32 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
14,9 kr
Riktkurs:
32 kr

Rekommendation från: Remium

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser