En verkstadsfavorit

Datum: 2010-01-28 11:29

Alfa Laval är ett av Veckans Affärers förstahandsval i verkstadssektorn.

Bolaget uppges vara en konjunkturvinnare som satsar på energi och miljö och dessutom har en stor andel av försäljningen på tillväxtmarknaderna, stabila finanser, hög lönsamhet, fokuserad verksamhet och global marknadsledare. Prisökningar, besparingar och bättre orderingång spås på sikt ge högre intäkter och marginal. Årets p/e-tal beräknas till 16.
Kurs då rekommendationen gavs:
102 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser